بذر خیار گالاردو

بذر خیار گالاردو

بذر خیار گالاردو قابل کشت در تمام فصول سال رقمی بسیار پرگل و کم نظیر بسیار مقاوم به گرما و سرما اوج باردهی از چین پنجم به بعد

مشاهده کامل آگهی:

بذر خیار گالاردو