بذر هویج تاپ هاروست

بذر هویج تاپ هاروست

دارای محصولی استوانه ای شکل، صاف و کشیده دارای میوه هایی به سایز 18 تا 20 سانتی متر یکی از ارقام مشهور از انواع هویج های نانتس دارای میوه هایی به رنگ زرد نارنجی

مشاهده کامل آگهی:

بذر هویج تاپ هاروست