فروش بذر خیار هیبرید و اف یک امپراطور

فروش بذر خیار هیبرید و اف یک امپراطور

بذر خیار امپراطور -هیبرید و اف یک -مناسب کشت در فضای باز -میوه کشیده و قلمی به رنگ سبز پر رنگ