فروش بذر هویج نانتس استوانه ای شکل تاپ هاروست

فروش بذر هویج نانتس استوانه ای شکل تاپ هاروست

بذر هویج تاپ هاروست -دارای محصولی استوانه ای شکل صاف و کشیده -دارای میوه هایی به سایز 18 الی 20 سانتی متر -یکی از ارقام مشهور از انواع هویج های نانتس -دارای میوه هایی به رنگ زرد نارنجی